Добро дошли у Дигитални репозиторијум Универзитета у Бањој Луци
Дигитални репозиторијум Универзитета у Бањој Луци – ПУБ је регистар који у дигиталном облику окупља, похрањује и омогућава слободан приступ научно-истраживачком и креативном учинку проистеклог радом њених чланица, односно академског особља, истраживача и студената Универзитета у Бањој Луци.
У Репозиторијуму се похрањују научни и стручни радови, завршни радови студената другог и трећег циклуса студија, препринт радови, књиге, часописи и остали материјали у различитим форматима

Факултети

Врста

Art (8521)
Article (4513)
Book (2520)
text (42879)

Дигитални репозиторијум Универзитета у Бањој Луци – ПУБ је развијен уз подршку WBC-RRI.NET пројекта који је финансиран из програма Европске уније за истраживање и иновације Хоризонт 2020 према уговору о гранту бр. 101006279